Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα

Εργαστήριο

 

 

Αθανασάκη Ειρήνη

Βιολογία Π.Κ

Ανοσοβιολογίας

 

 

Γκιζελή Ηλέκτρα

Βιολογία ΠΚ

Τεχνολογίας Βιοαισθητήρων

 

 

Κοκκινίδης Μιχαήλ

Βιολογία Π.Κ

Κρυσταλλογραφίας

 

 

Μόσχου Παναγιώτης

Βιολογία Π.Κ

Μοριακής Φυσιολογίας & Βιοτεχνολογίας Φυτών

 

 

Μπουριώτης Βασίλειος

Βιολογία Π.Κ

Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας

 

 

Τζαμαρίας Δημήτριος

Βιολογία Π.Κ

Βιοχημείας

 

 

Χαλεπάκης Γεώργιος

Βιολογία Π.Κ

Κυτταρικής Μοριακής Βιολογίας

 

 

Κοτζαμπάσης Κυριάκος

Βιολογία Π.Κ

Βιοχημείας Φυτών & Φωτοβιολογίας

 

 

Πυρίντσος Στέργιος

Βιολογία Π.Κ

Οικολογίας Φυτών & Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων

 

 

Γανωτάκης Δημήτριος

Χημεία Π.Κ

Τομέας Βιοχημείας

 

 

Τσιώτης Γεώργιος

Χημεία Π.Κ

Τομέας Βιοχημείας

 

 

Χανιωτάκης Νικόλαος

Χημεία Π.Κ

Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος Και Αναλυτικής Χημείας

 

 

Περγαντής Σπύρος

Χημεία Π.Κ

Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος Και Αναλυτικής Χημείας

 

 

Παυλίδης Ιωάννης

Χημεία Π.Κ

Τομέας Βιοχημείας

 

 

Συνεργαζόμενοι με ΙΤΕ

 

 

 

 

Βόντας Ιωάννης

Γεωπονικό Π.Αθηνών

Μοριακής Εντομολογίας

 

 

Μητράκη Άννα

ΤΕΤΥ Π.Κ.

Βιοϋλικών

 

 

Βαμβακάκη Μαρία

ΤΕΤΥ Π.Κ.

Συνθετικής Χημείας Υλικών

 

 

Βελώνια Καλλιόπη

ΤΕΤΥ Π.Κ.

Συνθετικών βιοϋλικών & υπερμοριακής χημείας

 

 

Ρανέλα Ανθή

Ερευνήτρια Γ, IESL-ΙΤΕ

Tissue Engineering –Regenerative Medicine and Immuno-engineering Lab (TERMIM Lab)

 

 

Παυλίδης Παύλος

Ερευνητής Ινστιτούτο Πληροφορικής -ΙΤΕ

Υπολογιστικής Βιοϊατρικής

 

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 

 

 

 

Κουτσιούλης Δημήτριος

Εταιρεία enzyquest

Chief Executive Officer

 

 

Νικολάου Χριστόφορος

Ερευνητής Β, BSRC "Alexander Fleming"

Computational Genomics Group
Institute of Bioinnovation

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com