το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία διοργανώνεται από τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης και Διδακτορικού Τίτλου στην Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία, και υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Βιολογίας. 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας, περιοχή εξαιρετικής επικαιρότητας για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων και σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας τον 21ο αιώνα. 

Το Πρόγραμμα εστιάζεται : 

  • στην εις βάθος κατανόηση της δομής και της βιολογικής δράσης των πρωτεϊνών 
  • στις εργαστηριακές και βιομηχανικές μεθόδους απομόνωσης, καθαρισμού και ταυτοποίησής τους 
  • στο σχεδιασμό βιολογικά δραστικότερων μορφών τους 
  • στην περιγραφή των καινούργιων μεθόδων μελέτης της δομής και δράσης των πρωτεϊνών 
  • στη χρήση τους σε εφαρμογές βιομηχανικού ή/και ιατρικού ενδιαφέροντος 

Θεματολογικά εμπίπτει σε περιοχές που βρίσκονται σε προτεραιότητα διεθνώς, διότι αφενός περιλαμβάνει τις επιστήμες που άπτονται των υπηρεσιών για την ανθρώπινη υγεία, και αφετέρου ενσωματώνει θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας (Βιοπληροφορική). 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών καθώς και απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Ελλάδας ή Πανεπιστημίων άλλων χωρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 2327/95 και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com